Ιαματικος Τουρισμος

www.iamatika.gr

Συγχρόνως με τη λειτουργία του ιδιωτικού της φυσικοθεραπευτηρίου, η Μαρία Κορόγιαννη δραστηριοποιείται με επιτυχία στο χώρο του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στο κομμάτι που αφορά τον αναπτυσσόμενο και πολλά υποσχόμενο Ιαματικό Τουρισμό (Θερμαλισμό). 

Με κεντρικό άξονα την αναγνώριση και αξιοποίηση των Ιαματικών Πηγών της Ελλάδας, η Μαρία Κορόγιαννη με την ιδιότητα του επιστήμονα υγείας προωθεί την πληροφόρηση σχετικά με την ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας στη χώρα μας, τονίζοντας τη συμβολή της Φυσικοθεραπείας στον Ιαματικό Τουρισμό.

Η μακρόχρονη ιδέα της για την αξιοποίηση των ελληνικών ιαματικών πηγών, ώστε να γίνουν γνωστές και προσβάσιμες στο ευρύ κοινό, γίνεται πραγματικότητα την Άνοιξη του 2012, όταν η Μαρία ανακοινώνει και προχωρά στη δημιουργία της ThermalGreece, τη διαχείριση και οργάνωση της οποίας σύντομα αποφασίζει να αναλάβει πλήρως.

Σταδιακά, η www.thermalgreece.gr παίρνει τη μορφή που έχει σήμερα: Υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας και Υδροθεραπείας, σε επιλεγμένες Ιαματικές Πηγές και φυσικά Σπα στην Ελλάδα, με τη μορφή θεραπευτικών retreats. Τα ταξίδια οργανώνει, επιβλέπει και συνοδεύει η ίδια η Μαρία Κορόγιαννη, ενώ εκτός από τη διαμονή, το φαγητό και την ιαματική υδροθεραπεία περιλαμβάνονται Clinical Pilates sessions και άλλες μορφές φυσικής άσκησης.

Όραμα των υπηρεσιών της ThermalGreece είναι να διασφαλίζει στους συμμετέχοντες το χαμηλότερο οικονομικό κόστος σε συνδυασμό με το υψηλότερο θεραπευτικό αποτέλεσμα και την πιο άρτια επιστημονική προσέγγιση.

Για την καλύτερη ποιότητα των θεραπευτικών υπηρεσιών της ThermalGreece, η Μαρία έχει ολοκληρώσει κύκλο ειδικευμένων Σεμιναρίων Υδροθεραπείας και Θεραπευτικής Άσκησης στο νερό (Aquatic Physical Therapy), έχει συμμετάσχει σε ειδικό Σεμινάριο Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ιατρικού Τουρισμού, ενώ είναι πιστοποιημένη στο Spa Marketing (Φιλοσοφία και Παροχές Υπηρεσιών&Προϊόντων Σπα, Εξυπηρέτηση Πελατών, Μάρκετινγκ&Τεχνικές Πωλήσεων).

Επίσης, το συνεχές ενδιαφέρον για την Ιαματική Υδροθεραπεία την ωθεί να είναι ενεργό μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Υδροθεραπείας-Φυσικοθεραπείας (APTI-Aquatic Physical Therapy International) και του Οργανισμού Άσκησης στο Νερό (Aquatic Exersice Association).

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τον ελληνικό Ιαματικό Τουρισμό, εαν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μου www.iamatika.gr